โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.คณินณ์ เศรษฐไพศาล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00
คลินิกการตรวจด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย วันพฤหัสบดี, 09:00 - 12:00
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ( Intermediate Care Clinic ) 09:00 - 12:00