โรงพยาบาลอุทัยธานี
?>

ติดต่อเรา


โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์: 056-511081
แฟ็กซ์: 056-512580
แสดงแผนที่ แสดงเส้นทาง @uthaithhosp