โรงพยาบาลอุทัยธานี

ตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมาของตราสัญลักษณ์

ตรากระทรวงสาธารณสุข ตรากระทรวงสาธารณสุข จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับตราของกระทรวงอื่น กล่าวคือ เป็นรูปคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง เป็นไม้เท้าของเทพเมอร์คิวรีของโรมัน เรียกชื่อว่า คะดูเซียส (Caduceus)

คะดูเซียส เป็นไม้เท้าของเทพเฮอร์มีส (Hermes) ตามตำนานเทพของกรีก หรือเทพเมอร์คิวรี (Mercury) ในตำนานเทพของโรมัน มีรูปเป็นไม้เท้ามีปีกหนึ่งคู่ และมีอสรพิษหนึ่งคู่เลื้อยกระวัดพันอยู่ตั้งแต่ด้ามจนปลาย เป็นสัญลักษณ์ของการค้า การอาชีพ และกิจการอื่น ๆ ที่เนื่องด้วยเทพเฮอร์มีส

สัญลักษณ์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง คือ ปฏักแห่งแอสคลีเพียส (Rod of Asclepius)

ปฏักแห่งแอสคลีเพียสเป็นของเทพแอสคลีเพียส (Asclepius) ซึ่งตามเทพกรีกเป็นโอรสของสุริยเทพอะพอลโล(Apollo) และเป็นหมอเทวดา ปฏักนี้ไม่มีปีก และมีงูพันอยู่ตัวเดียว

แต่ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์นั้นผิด โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๕ แพทย์ทหารบกของอเมริกา ได้นำเอาสัญลักษณ์ของคะดูเซียส มาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการใช้ผิด แทนที่จะต้องใช้สัญลักษณ์ของ ปฏักแห่งแอสคลีเพียส และได้ใช้กันจนแพร่หลายไปทั่วโลก แล้วประเทศไทยก็ใช้ผิดตามกันมา

ตราดวงนี้เดิมเป็นของกรมสาธารณสุข เมื่อยกกรมสาธารณสุขและกิจการเกี่ยวกับแพทย์ทั้งหมดตั้งขึ้นเป็น กระทรวงสาธารณสุข จึงใช้ตรารูปไม้เท้าคะดูเซียส เป็นตรากระทรวง

ตราดวงนี้เดิมเป็นของกรมสาธารณสุข โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศ ในสังกัดสหประชาชาติ ทำหน้าที่ดูแลประสานงานงานด้านสาธารณสุข ก็ใช้สัญลักษณ์ของปฏักแห่งแอสคลีเพียส ตรากระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

โรงพยาบาลอุทัยธานีได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์จากแบบเดิมใน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 พร้อมกันทั่วประเทศ

โรงพยาบาลอุทัยธานีได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์เป็นแบบใหม่ใน เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 และใช้จนถึงปัจจุบัน