โรงพยาบาลอุทัยธานี

คำถามที่พบบ่อย


ราคาห้อง/สิทธิการรักษา เบิกได้(ส่วนเกิน) บัตรทอง(ส่วนเกิน) ปกส.รพ.อุทัยธานี ชำระเงินเอง พิเศษ VIP ราคา 2,400 700 1,200 1,100 2,400 พิเศษเดี่ยว ราคา 1,800 400 900 800 1,800 พิเศษคู่ ราคา 1,400 200 700 600 1,400 *หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 056-511-081

8 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

1. สิทธิประกันสังคมที่อื่น ห้องพิเศษห้องเดี่ยว ค่าห้องวันละ 1,800 บาท 2. สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลอุทัยธานี ห้องพิเศษห้องเดี่ยว ค่าห้องวันละ 800 บาท 3. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถูกขั้นตอน ห้องพิเศษห้องเดี่ยว ค่าห้องวันละ 900 บาท 4. สิทธิเบิกได้ ห้องพิเศษห้องเดี่ยว จ่ายค่าห้องส่วนเกินวันละ 400 บาท 5. ชำระเงินเอง ห้องพิเศษห้องเดี่ยว ค่าห้องวันละ 1,800 บาท

10 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ผ่าตัดคลอด 13,000 บาท ◦ สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลอุทัยธานี (ชำระเงินแบบเหมาจ่ายทั้งหมด) - ตึกสามัญ 13,000 บาท - ห้องพิเศษห้องเดี่ยว (ค่าห้องวันละ 800 บาท)นอนเตียง 3 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท รวม 15,400 บาท ค่าคลอดปกติ 4,000 บาท ◦ สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลอุทัยธานี (ชำระเงินแบบเหมาจ่ายทั้งหมด) - ตึกสามัญ 4,000 บาท - ห้องพิเศษห้องเดี่ยว (ค่าห้องวันละ 800 บาท)นอนเตียง 3 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท รวม 6,400 บาท

10 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม