โรงพยาบาลอุทัยธานี

ศัลยกรรมตกแต่ง

5 ตุลาคม 2564

 

ศัลยกรรมตกแต่ง หรือ ศัลยกรรมพลาสติก

โดยแพทย์ศัลยแพทย์ ผู้ชำนาญการด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง  เพื่อให้การดูแลรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา ต่างๆ เช่น ได้รับบาดเจ็บทางใบหน้า หรือ มีบาดแผลที่ต้องการผ่าตัดเสริมสร้างให้ใบหน้ากลับมาสวยงามดังเดิม และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ในการผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการแก้ไขความพิการตั้งแต่กำเนิด เช่น ใบหน้าที่ผิดปกติ ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก มีความผิดปกติที่ คอ ปาก ผิวหนัง ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ และ มีบาดแผลที่ใบหน้า เป็นต้น

โดยแพทย์ศัลยแพทย์ ผู้ชำนาญการด้าน ศัลยกรรมตกแต่ง