โรงพยาบาลอุทัยธานี

ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอล

27 สิงหาคม 2564

 

 

             จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยปัจจุบัน ที่คนไทยค่อนข้างตระหนัก ให้ความสำคัญ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตและการเดินทางไปยังที่ชุมชน หรือที่เรียกกันว่า Social Distance กันมากขึ้น หลากหลายองค์กรได้พยายามปรับตัวเพื่อช่วยเหลือและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคคนไทยในสภาวะดังกล่าวตามไปด้วย โรงพยาบาลอุทัยธานี ที่ได้มีการปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือ LINE เป็นช่องทางที่เราสามารถติดต่อ ปรึกษาทีมแพทย์ รวมถึงอัพเดทอาการให้ทีมแพทย์เห็นได้โดยตรง ในรูปแบบวิดีโอคอล ใน LINE ชื่อว่า Uthaithhos เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเดินทางสู่ที่ชุมชนมายังโรงพยาบาล แถมยังได้คุยกับทีมแพทย์โดยตรงได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ พร้อมมีบริการส่งยาให้ท่านทางไปรษณีย์