โรงพยาบาลอุทัยธานี

เพิ่มเพื่อน Uthaithhos

27 สิงหาคม 2564

 

????เชิญชวนเพิ่มเพื่อนช่องทางการติดต่อสื่อสารโรงพยาบาลอุทัยธานี
ผ่าน Line UthaiTH Hosp ของ โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ พูดคุย รับข้อมูลข่าวสาร ติดตามข้อมูลสุขภาพประโยชน์และประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ????
..............................................................................................
สามารถดำเนินการเพิ่มช่องทางรับข่าวสารใหม่โดยวิธีดังนี้
(1) พิมพ์ค้นหาและเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชั่นไลน์ @UthaiTH hosp 
(2) สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน