โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง

4 กุมภาพันธ์ 2564

 

คลินิกศัลยกรรมสมองและไขสันหลัง

โรคทางสมอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้องอกในสมอง โรคกลุ่มหลอดเลือดในสมองทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เป็นโรคที่มีความซับซ้อน มีความยุ่งยากในการรักษา มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวอย่างไม่เป็นปกติ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาว คลินิกเฉพาะทางด้านการผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลังของ SMC มีความพร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เปี่ยมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการผ่าตัดสมอง โดยได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและการทำศัลยกรรม อาทิ

 1. โรคทางสมองและระบบประสาท

 2. ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

  • การผ่าตัดเนื้องอกฐานกะโหลกศีรษะ

  • การตัดเนื้องอกสมองด้วยวิธีส่องกล้อง

 3. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

  • การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง

 4. โรคทางกระดูกไขสันหลัง

  • การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

  • การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องกระดูกสันหลัง

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................