โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

4 กุมภาพันธ์ 2564

 

คลินิกรักษาระบบทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วย ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อกระเพาะปัสสาวะ ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะ และขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

 

คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

การบริการตรวจรักษา

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................