โรงพยาบาลอุทัยธานี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกอายุ

20 ธันวาคม 2562

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ใครบ้างควรฉีด ?

 * เพียง 450 บาท*