โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

10 กันยายน 2562

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ไฟล์แนบ