โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรง 3 ตำแหน่ง

29 เมษายน 2565

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานประกอบอาหาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้


ไฟล์แนบ