โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธามอบโลงศพเพื่อสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2567

1716198287_WBZwN11jZA5qBIu.jpg

 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธา ลูกศิษย์ของพระครูบวรสุวรรณสถิตย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งแฝก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มอบโลงศพ จำนวน 10 โลง เพื่อสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ ให้อาคารสุคติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายจงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและนายสิทธิโชค ว่องวิกการ นิติกรชำนาญการ รับมอบ ณ อาคารสุคติ โรงพยาบาลอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ขอกราบนมัสการพระครูบวรสุวรรณสถิตย์ ด้วยความเคารพและขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป


รูปภาพ