โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุก ในสถานประกอบการ

20 พฤษภาคม 2567

1716198153_ojYuJA-A_2jAR-G.jpg

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น - 12.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นางสาวปวีณา บัวตูม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พร้อมด้วยนายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี โดยนายสุพัฒน์ วงษ์ธัญการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยบริการเชิงรุก ตรวจสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพจากการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ มีผู้รับบริการ จำนวน 50 ราย ณ บริษัทพรพิบูลย์ จำกัด ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

 


รูปภาพ