โรงพยาบาลอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งและใช้งานโปรแกรม HOSxP XE PCU ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

20 พฤษภาคม 2567

1716198083_pG47Lt-Wf6vRpmn.jpg

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งและใช้งานโปรแกรม HOSxP XE PCU  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นที่ 10 ดิจิทัลสุขภาพ ที่มุ่งเน้นประเด็น 30 บาทพลัส บัตรประชาชนใบเดียว ดิจิทัลไอดียืนยันตัวตน ตรวจสอบสิทธิ ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอัจฉริยะ คิวออนไลน์ คลังข้อมูลสุขภาพ วิทยากรโดยอาจารย์สายฝน จันทะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ระยะเวลาการประชุม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย ชั้นที่ 9 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

 


รูปภาพ