โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีเปิดคลินิกส่งเสริม การมีบุตร ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน กระทรวงสาธารณสุข

7 ธันวาคม 2566

1701938405_5Ng82ZjRjYZMFka.jpg

            วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างเสริมความรู้ ทัศนคติและค่านิยมแก่คนรุ่นใหม่ในการสร้าง ครอบครัวและการมีบุตรในวัยอันควร รวมทั้งเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ต้องการมีบุตร โดยคลินิกส่งเสริมการ มีบุตรโรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก สูตินรีเวชกรรม ชั้นที่ 3 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินธร ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี สาธารสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี ในการนี้โรงพยาบาลอุทัยธานีได้มอบกิ๊ฟเซ็ตแก่ ประชาชนที่มาใช้บริการที่คลินิกส่งเสริมการมีบุตรด้วย ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร


รูปภาพ