โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดสถานชีวาภิบาล วัดจันทาราม(ท่าซุง) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงมาตรฐานบริการด้านสุขภาพ

7 ธันวาคม 2566

1701938333_T9Fxw7KtBoKFLOr.jpg

            วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ อาคารที่พัก 25 ไร่ วัดจันทาราม อำเภอเมืองอุทัยธานี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม(ท่าซุง) โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 3  ส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุข สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมพิธี ในการนี้ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้จัดตั้งสถานที่ว่าภิบาลในชุมชนทุกจังหวัด สำหรับใช้ดูแลผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ ที่ครอบครัวไม่พร้อมดูแล ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ได้สงเคราะห์ อาคารที่พัก 25 ไร่ ให้จัดตั้งสถานชีวาภิบาลแห่งแรกของจังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ