โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีเปิด ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี

4 ธันวาคม 2566

1701681640_9IjmYAZhog66aFu.jpg

            วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์ประสานงานการดำเนินงานจัดระบบการดูแลผู้ป่วย ระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหารสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีและเครือข่ายบริการสุขภาพ เมืองอุทัยธานี ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ชั้นที่ 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร


รูปภาพ