โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) และสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานชีวาภิบาล

24 พฤศจิกายน 2566

 

 

1700816482_egE9shCLLj3JMCG.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมด้วยนายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี กราบนมัสการพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี หลังจากนั้นลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งสถานชีวาภิบาลวัดจันทาราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ครอบคลุมและทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ