โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี มอบเครื่องวัดความดัน ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี

24 พฤศจิกายน 2566

 

 

1700815544_dK-WRBDMfDKDsuZ.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ TERUMO ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี 
โดยมีนายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้โยชน์สำหรับผู้มารับบริการและประชาชน
ในพื้นที่อย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ