โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข

24 พฤศจิกายน 2566

 

 

 

1700814962_zXaKlEIVZup-Pym.jpg

 

 

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี(HPV) ในหญิงอายุ 11-20 ปี ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองและเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ