โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมประชุมแนวทางการให้วัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

24 พฤศจิกายน 2566

 

1700814383_o9RND_hlC2cSYH7.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
การให้วัคซีน HPV ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (มะเร็งครบวงจร)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 11-20 ปี มุ่งหวังผลในการ
ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาไทย ในการนี้
นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ