โรงพยาบาลอุทัยธานี

ร้อยดวงใจ ชาวโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

21 พฤศจิกายน 2566

 1700547857_1L92Tn985UC5Y0f.jpg 

วันที่3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรและแพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดี หลังจากนั้นแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารสาธารณสุขทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี


รูปภาพ