โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

21 พฤศจิกายน 2566

 

 

1700540105_7AN7KHQSZ9no8uT.jpg

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตา จาก นายแพทย์เสกสรรค์ แผ่วัฒนากุล และคุณกัลยา ใจหาญ บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการ ของโรงพยาบาล จำนวน 30,000 บาท ณ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทางโรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ