โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์

16 พฤศจิกายน 2566

1700104103_WehByKZKrJPIK-t.jpg

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก คุณประภา คงวราคม และ บริษัท โค้วใฮ้หลี อุทัยธานีจำกัด ได้บริจาคเงินสนับสนุนห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และอุปกรณ์และเครื่องมือ การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี มูลค่า 1,000,000 บาท ณ ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ