โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเยาวชนหญิง จังหวัดอุทัยธานี

9 พฤศจิกายน 2566

1699512994_HdgEbzFGP7HXnCZ.jpg

             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น นายศรจักรชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเยาวชนหญิง อายุ 11-20 ปี ภายใต้สโลแกน"สวย เลิศ เชิด สู้มะเร็ง" (woman  Power No Cancer) กล่าวรายงานโดย ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารสาธารณสุข ครู นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการนี้แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวย การโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ แพทย์หญิงณัฐพร โตอิ้ม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการปฐมภูมิ นำทีมฉีดวัคซีน และหน่วยปฐมพยาบาล ร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียนหญิงเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน พุทธมงคลวิทยา อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ