โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน ตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง

9 พฤศจิกายน 2566

1699505532_2JGPaAp8_UAkuN6.jpg

            วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุญาโณทัย อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน ตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยผ่านกล้อง ประจำปีงบประมาณ 2567  กล่าวรายงานโดยแพทย์หญิงอัจรีย์ เสรีศิริวัฒนา ประธาน Service Plan สาขามะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจหาความผิดปกติที่ลำไส้ใหญ่ ในประชาชน อายุ 50-70 ปี ให้ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก โดยได้รับความกรุณาจากสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมวิทยาลัย ศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจวินิจฉัย ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานและเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี จำนวน 48 ราย


รูปภาพ