โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย" เนื่องในวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

6 พฤศจิกายน 2566

1699237758_xjSh5C8I-6Ani6z.jpg

 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี สดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย" เนื่องในวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สดุดีพระเกียรติคุณ น้อมจิตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการด้านแพทย์แผนไทย ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย นางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์คณินณ์ เศรฐไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน จำนวน 26 คน ณ ชั้นที่ 1 อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ