โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี จัด Kick Off โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี

6 พฤศจิกายน 2566

1699237582_JRmWwVEAfS6LLEh.jpg

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick Off โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายผ่านการจัดกิจกรรม เดิน วิ่งและปั่นจักรยาน  กล่าวรายงานโดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางสาวฐานิตา แจ้งชัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี คณะผู้บริหารสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานีและประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม จำนวน 145 คน กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพ การแสดงบทบาทสมมุติ ชมวีดีทัศน์เรื่องการแพทย์ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ชมนิทรรศการและวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร


รูปภาพ