โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

31 ตุลาคม 2566

 

1698718906_7zb_AuiOhgEAwdN.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้นายแพทย์สมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เปิดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การบริการ ประกอบด้วย ตรวจสุขอนามัยในช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน ในวันดังกล่าว มีประชาชนเข้ารับบริการทางทันตกรรม จำนวน 94 ราย ณ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 4  อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร


รูปภาพ