โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธามอบถุงผ้า โครงการ“สร้างศิลป์...ปันสุข”

12 ตุลาคม 2566

1697078809_ZA5a8X8DlQj5ape.jpg

            วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ในโครงการ "สร้างศิลป์...ปันสุข" ครั้งที่ 2  ภายใต้แนวคิด "1 ให้ 9"  มอบถุงผ้า จำนวน 300 ใบ ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อนำไปมอบต่อผู้รับบริการใส่ยากลับบ้าน ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนางจริยา บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รับมอบ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอุทิตธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน นางสาวพรทิพย์ กำเหนิดแจ้ง วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด


รูปภาพ