โรงพยาบาลอุทัยธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566

3 ตุลาคม 2566

1696323542_WVmXrSW3UbL3zvT.jpg

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดนัย  พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566  ภายใต้คำขวัญ "เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน:We care for everyone" กล่าวรายงานโดยเภสัชกรหญิงวนิชา สุประดิษฐอาภรณ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทีมเภสัชกรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายและประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ