โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว”

28 กันยายน 2566

 

1695883439_VIJ9-tDWX4wDpt9.jpg

            วันที่ 27  กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. แพทย์หญิงสุพรรณีย์ คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นประธานจัดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “Management of Heart Failure : การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว”  วิทยากรโดยแพทย์หญิงพิชชาภรณ์ ขุมมงคล อายุแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ ในการดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผู้รับฟังการบรรยายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ