โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดมหกรรมความดี ประจำปีงบประมาณ 2566

25 กันยายน 2566

1695629119_aJZvOGGvQKMQeC7.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมความดี ประจำปีงบประมาณ  2566  ซึ่งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอโครงงานคุณธรรมและเรื่องเล่าเคล้าคุณธรรม จากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อำนาจ  สุขรื่น ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้ร่วมมหกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานและบุคลากรจากทุกหน่วยงาน นำเสนอโครงงานคุณธรรม 3 เรื่อง เรื่องเล่าเคล้าคุณธรรม 12 เรื่อง จากผลการคัดเลือก รางวัล Popular Vote ได้แก่ เรื่อง RDU สู่ชุมชน ตำบลหนองพังค่า  โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพังค่า ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด 


รูปภาพ