โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคข้าวกล่อง พร้อมขนม จำนวน 200 ชุด

25 กันยายน 2566

1695628514_BMCAJSBEGpftFoD.jpg

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคณะศาลเจ้าแม่กวนอิมยอดเขาสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ มีจิตศรัทธามอบ ข้าวกล่อง พร้อมขนม จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ในการนี้นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 
นางจริยา บุญฤทธิ์ หัวหน้างานห้องผ่าตัดและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ ชั้นที่ 1 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้คณะผู้บริจาคและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ