โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันมหิดล

25 กันยายน 2566

 1695626872_9NQSjmtpkRBcjzq.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย" เนื่องในวันมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการเป็นอเนกอนันต์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ชั้นที่ 1 อาคารพระชนกจักรี


รูปภาพ