โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา มอบพัดลม เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

25 กันยายน 2566

 

 

 

1695610961_L3JXii8jBzd2ste.jpg

 

 

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก
นายวีระชาติ รัศมี มอบพัดลม จำนวน 15 ตัวเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล
 ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ 
นายแพทย์อำนาจ สุขรื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา 
นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล (ด้านพัฒนาบุคลากร)และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 
รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ผู้บริจาคและครอบครัว 
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ