โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดประชุมวิชาการ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

1 กันยายน 2566

1693541320_uh3w4XQadXYw0OD.jpg

            วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวรายงานโดย นายแพทย์คณินณ์ เศรษฐไพศาล ประธานคณะกรรมการ service plan สาขา Intermediate Care โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาดำรงชีวิตปกติ ลดการนอนโรงพยาบาล ลดอัตราป่วย การตายและพิการของ ผู้ป่วยระยะกลาง ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาล อุทัยธานี โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคาร ผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ