โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

30 สิงหาคม 2566

1693361051_dbyUVGpLDi6WSPw.jpg

            วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองห์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด มอบเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นางสาวจินดา ผุดผ่อง รองหัวหน้าพยาบาล (ด้านพัฒนาบุคลากร) และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ