โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการยกเคลื่อนย้าย

24 สิงหาคม 2566

1692846693_HttK3q574Uqx--t.jpg

              วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน และการยกเคลื่อนย้าย วิทยากรโดย นายแพทย์ชิตภูมิ เชิญตระกูล นานแพทย์ชำนาญการกลุ่มงาน ศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะบุคลากรด้านการพยาบาล ในการช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการยกเคลื่อนย้าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรุณแต่งสิงห์ตรง อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ