โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ

23 สิงหาคม 2566

1692761111_sGwJ-4_ivXZvo-B.jpg

 โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีแล จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมใจทำความดี เพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วงเดือนสิงหาคม 2566 แก่ประชาชนในพื้นที่  4 ครั้ง ประกอบด้วย วันที่ 7 สิงหาคม ที่กองบังคับ
การตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 11 สิงหาคม  ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก วันที่ 18 สิงหาคม ที่ชุมชน ตลาดร่มสัก ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก และวันที่ 28 สิงหาคม ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง โดยมีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมใจทำความดี บริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนมาก


รูปภาพ