โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเชิงรุก แก่นักเรียนในสถานศึกษา

21 สิงหาคม 2566

1692586043_-7XAKj7h_4N775b.jpg

        โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองอุทัยธานี ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก(dT) นักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 433 คน คัดกรองภาวะโลหิตจาง ชั้น ป.4 จำนวน 426 คน และเก็บตกการรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ได้แก่ dT, opv, MMR และ LAJE ชั้น ป.1 จำนวน 51 คน  แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี รวม 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 7- 16 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา โรงเรียน เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต และโรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี โดยได้รับความกรุณา จากหัวหน้าสถานศึกษา คุณครูประจำชั้น คุณครูอนามัยโรงเรียนทุกแห่ง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


รูปภาพ