โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานศึกษา

16 สิงหาคม 2566

1692152019_Yls-R9ELkBiRWFT.jpg

              วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนราชอุทัยกวี จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในสถานศึกษา เพื่อป้องกัน 3 โรค ประกอบด้วย ไข้เลือดออก ปวดข้อยุงลายและไวรัสซิการ์ โดยได้รับความกรุณาจาก อาจารย์พัชรินทร์ วงค์สง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน เทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำนวยการให้ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ดำเนินการ สำรวจภาชนะ ที่มีน้ำขังทุกชิ้น จำนวน 119 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน  2  ภาชนะ (ค่า CI= 1.68)  ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี


รูปภาพ