โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย

8 สิงหาคม 2566

1691460288_iVe94uBxVaj_JYg.png

              วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจาก บริษัทฮอนด้าอุทัยธานี จำกัด สาขาหน้าอำเภอเมืองอุทัยธานี โดยคุณวิฐรา สารคุณ มอบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท(สองแสนบาท) เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ นางสาวลดารัตน์ วนิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคณะผู้บริหารทางการพยาบาล รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ