โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

4 สิงหาคม 2566

1691133787_jAOAjontBPfpcNg.jpg

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
   ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี อำนวยการให้ บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมพิธี ดังนี
   1.แพทย์หญิงสุพรรณีย์  คำจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ ห้าแยกวิทยุ ในเวลา 07.00 น.
   2.นายจงโปรด  เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง(วัดทุ่งแก้ว) ในเวลา 09.45 น.
   3.นางอุษณีย์ อุ้ยสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ในเวลา 19.19 น.


รูปภาพ