โรงพยาบาลอุทัยธานี

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มอบเงินให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี

24 กรกฎาคม 2566

1690181874_jfmC-ekeVbr8vfk.jpg

            วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น.  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล อุทัยธานี เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเตด มอบให้ แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี จำนวน 356,215 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) พร้อมด้วย นายประภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุทัยธานี เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบหมาย นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ