โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี จัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย

18 กรกฎาคม 2566

1689646022_iVUvw-H2Bsejipo.jpg

   เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยกลุ่มงาน เวชกรรมสังคม ร่วมกับเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยศูนย์บริการสาธารณสุข จัดบุคลากรบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 ในกลุ่ม 5 ช่วงวัย ประกอบด้วย  9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ในพื้นที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยมีเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน


รูปภาพ