โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมโครงการมหกรรม กำจัดเหานักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี

18 กรกฎาคม 2566

1689645592_RLOjXUBVmLWHumB.jpg

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. นางสาวปานัดฌา  ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดมหกรรมกำจัดเหานักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี กล่าวรายงานโดย ดร.พลภัทร โตส้ม ปลัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี มหกรรมประกอบด้วยการมอบป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์กำจัดเหาให้คณะผู้บริหาร สถานศึกษาและหัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ทั้ง 15 ชุมชน สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) เรื่องเหากับสุขภาพของนักเรียน ในการนี้กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมมหกรรม ณ ศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลเมืองอุทัยธานี หลังพิธีเปิด ได้ขยายผลการดำเนินการต่อ ณ โรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4-14 กรกฎาคม 2566 โดยมีนักเรียนเข้ารับการบำบัดเหาจำนวน 294 คน


รูปภาพ