โรงพยาบาลอุทัยธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่มะซาง สีหาราช

17 กรกฎาคม 2566

1689560496__JJduEfq5OWkyPe.jpg

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.45 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่มะซาง สีหาราช ซึ่งเป็นมารดาของ นางจรัสศรี ศรีสมาน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา พร้อมด้วยนายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ในการนี้ นายแพทย์อรุณ แต่งสิงห์ตรงและ นายแพทย์เกษตร อมันตกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย ณ ฌาปนกิจสถาน วัดหนองพลวง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


รูปภาพ