โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเตียงเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย

17 กรกฎาคม 2566

1689560381_ILoJ2GRQEBJ89sS.jpg

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับความเมตตาจากคุณนิชารัศมิ์  พิวัฒน์ถาวรกุล บริจาคเตียงผู้ป่วย 2ไกร์ จำนวน 1 เตียง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน(COC) ในพื้นที่เครือข่ายบริการ สุขภาพเมืองอุทัยธานี ในการนี้ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม รับมอบ ณ บ้านเลขที่ 119 ถ.บริรักษ์  ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดไป


รูปภาพ